Adverteren op Beslist

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Consumenten zoeken hier naar de beste deals. Middels onze PRFT© werkwijze ontwikkelen we de perfecte strategie voor adverteren op Beslist.nl. 

Enorm bereik in Nederland en België

Waarom adverteren op Beslist.nl?

Succesvol adverteren op Beslist.nl begint met een doordacht plan. Adverteren op Beslist.nl vergt veel kennis en ervaring. Wanneer je webshop is aangesloten op Beslist.nl heb je drie advertentiemogelijkheden. Wij brengen advies uit over de beste adverteermogelijkheden via Beslist.nl passend bij jouw doelstellingen en budget. 

De Route-fase van onze PRFT© werkwijze begint met het formuleren van doelstellingen. Waar streven we precies naar? Welke zoektermen zijn belangrijk? En wat mag een klik mag kosten? Tussentijds is het een kwestie van bijschaven en polijsten. Pas dan komen we erachter welke campagnes wel en niet bijdragen aan jouw online succes. 

Allereerst nodigen we je uit voor een intakegesprek. In deze brainstormsessie verzamelen we alle informatie die we nodig hebben om het PRFT© plan uit te werken. Tijdens het project komen we graag langs op kantoor om de resultaten met jullie te bespreken en de organisatie te (beter) leren kennen.

Via het PRFT© plan zetten we samen een strategie uiteen die naadloos aansluit op jouw organisatie. Hoe kun jij je onderscheiden van de concurrentie? Welk type advertentie is het meest geschikt? Hoe kunnen wij jouw budget maximaal benutten? Met bestaande productfoto’s, nieuw beeldmateriaal en/of pakkende advertentieteksten zetten we unieke campagnes op. 

Unieke PRFT® werkwijze
Ruim 10 jaar ervaring
Full-service bureau
Caitlin Robaard Marketing Specialist Transparant

Waar kunnen wij je bij helpen?

Een selectie van werk waar we trots op zijn

Recente cases

Resultaten behalen we door gepassioneerd samen te werken. We vertellen je graag exact hoe we te werk zijn gegaan. Hieronder vind je een selectie van onze online marketingcases waar we trots op zijn. Hopelijk dient het als inspiratie voor jouw organisatie.

Bekijk alle cases
Bekijk

Adverteren op Beslist.nl wordt vaak gecombineerd met:

Bekijk al onze diensten

Adverteren op Amazon

Bereik jouw doelgroepen over de grens. Ideaal als je met je webwinkel wilt uitbreiden naar het buitenland.

Adverteren op Bol.com

Erg waardevol als je wilt opvallen met huidige producten of nieuwe artikelen wil promoten.

Adverteren op Beslist.nl: onze werkwijze

PRFT® methode gebaseerd op 10 jaar ervaring

1. Plattegrond

Waarom kiezen voor Beslist.nl? Wie wil je bereiken en met welke producten? We brengen de huidige situatie in kaart. 

2. Route

Wij formuleren samen met jou uitdagende doelstellingen omtrent adverteren op Beslist. We bepalen samen de route.

3. Formule

Welke campagnes behaal je jouw doelstellingen? Ons plan presenteren we graag bij jou op kantoor. 

4. Techniek

Welke techniek hebben wij nodig om jouw Beslistcampagnes in te richten? Denk aan beeldmateriaal en content.

Drop of Orange

Drop of Orange

Drop of Orange

Drop of Orange

Drop of Orange

Drop of Orange

Drop of Orange

Drop of Orange

Drop of Orange

Drop of Orange

Onze kernwaarden

Samenwerken

We doen het samen. Met jouw kennis van de markt en onze marketing-skills gaan we voor een prettige, lange termijn samenwerking.

Deskundigheid

Je mag van ons verwachten dat we deskundig zijn op de werkvelden waarin we acteren. We leren elke dag bij, blijven actueel en goed opgeleid.

Resultaatgericht

Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Vooraf gestelde doelen willen, moeten en zullen we halen.

Drop Of Orange Logos

Inschrijven nieuwsbrief

Niet missen? Blijf op de hoogte via onze maandelijkse Drop of Orange nieuwsbrief.
Mart Bosgraaf

Klaar om online te groeien

Zullen wij even bellen?

Mart Bosgraaf

De mogelijkheden op het terrein van online marketing zijn oneindig. Benut jouw groeikansen! We zijn altijd in voor een goed gesprek en concreet advies.

Contact opnemen